Blagovna znamka ArtGaja  
Ime in priimek Gaja Kobav  
Naslov ©martinska ul. 188  
e-po¹ta gaja.kobav@moj.net  
tel.: + 386 (0) 40 617 000  
     
NAZAJ